Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh k přijetí Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21 a programu Zdravé město a stanovení politického garanta pro místní Agendu 21 a program Zdravé město

Datum přijetí: 30.1.2023
Číslo usnesení: 2/8/2023
Číslo materiálu: 6
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

přijmutí „Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21 a Programu Zdravé město“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II. ruší

část usnesení ZMČ Praha 10 č. 2/20/2018 ze dne 10. 12. 2018 v bodě II.

 

III. stanovuje

Ing. Milana Maršálka, uvolněného člena RMČ, politikem pro místní Agendu 21 a Program Zdravé město

 

IV. ukládá

  1. Ing. arch. Valovičovi, starostovi

1.1. podepsat „Deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21 a Programu Zdravé město“ dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 28. 2. 2023

 

  1. Ing. Maršálkovi, uvolněnému členovi RMČ

2.1. předložit ZMČ informaci o realizaci místní Agendy 21 a Programu Zdravé město

                                                                                              Termín: 31. 1. 2024

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

                                                                                                         

 

 

Předkladatel: Ing. Maršálek, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:    P10-003370/2023

Zpět na začátek usnesení