Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Zřízení Výboru sociálního a zdravotního Zastupitelstva městské části Praha 10 (VSZ), stanovení počtu jeho členů, volbě jeho předsedy, členů a tajemníka

Datum přijetí: 10.11.2022
Číslo usnesení: 1/14/2022
Číslo materiálu: 17
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.   zřizuje

ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, Výbor sociální a zdravotní (VSZ), s předsedou - členem ZMČ Praha 10, který bude pro výkon své funkce uvolněn

 

II.  stanovuje

a) počet členů Výboru sociálního a zdravotního (VSZ) Zastupitelstva městské části Praha 10 na 7

b) jeho působnost dle jeho názvu

 

III. volí

a) předsedu a člena Výboru sociálního a zdravotního (VSZ) - člena ZMČ Praha 10

Mgr. Veroniku Žolčákovou (Vlasta, STAN a KDU-ČSL)

 

b) členy Výboru sociálního a zdravotního (VSZ) Zastupitelstva městské části Praha 10

Mgr. Michala Kočího (Piráti Praha 10)

Terezu Hauffenovou, MBA (Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09)

 

 

- 2 -

 

Mgr. Ondřeje Počarovského (Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09)

Davida Krůtu (Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09)

Kateřinu Plchovou (zástupce občanů)

Mgr. Tomáše Jána (SPD a NK)

 

c) tajemníka Výboru sociálního a zdravotního (VSZ)

Bc. Pavla Petříka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch.  Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

Předkladatel: Ing. Narovec, člen ZMČ

Číslo tisku:    ---

Zpět na začátek usnesení