Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí příspěvku na stravování uvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10

Datum přijetí: 10.11.2022
Číslo usnesení: 1/22/2022
Číslo materiálu: 13
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. stanovuje

uvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 příspěvek na stravování za stejných podmínek a ve stejné výši v jakých je tento příspěvek poskytován zaměstnancům MČ Praha 10, zařazeným do Úřadu městské části Praha 10

 

 

s účinností ode dne následujícího po konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch.  Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

Předkladatel:  JUDr. Hatalová, MBA tajemnice

Číslo tisku:     P10-450741/2022

 

Zpět na začátek usnesení