Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Zřízení Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10, stanovení počtu členů, volba předsedy, členů a tajemníka

Datum přijetí: 10.11.2022
Číslo usnesení: 1/13/2022
Číslo materiálu: 10
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  zřizuje

ve smyslu § 100 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, Finanční výbor Zastupitelstva městské části Praha 10 (FiV) s předsedou - členem ZMČ Praha 10, který nebude pro výkon své funkce uvolněn

 

II.  stanovuje

počet členů Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 na 9

 

III. volí

a) předsedu - člena Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10

doc. Ing. Lucii Sedmihradskou (Vlasta, STAN a KDU-ČSL)

 

b) členy Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10

Ing. Jarmilu Bendovou (ANO 2011)

Ing. Janu Komrskovou (Piráti Praha 10)

Marka Dvořáka (Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09)

Petra Hůlku (zástupce občanů)

Ing. Michala Narovce (Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09)

- 2 -

 

Davida Krůtu (Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09)

Ing. Gabrielu Kolářovou (Vlasta, STAN a KDU-ČSL)

Mgr. Tomáše Jána (SPD a NK)

 

c) tajemníka Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10

Ing. Radka Vališe

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch.  Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

Předkladatel: ---

Číslo tisku:   ---

 

Zpět na začátek usnesení