Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Stanovení počtu členů Rady městské části Praha 10, počtu členů Rady městské části Praha 10, kteří budou pro výkon funkce uvolněni, počtu místostarostů a dalších členů Rady městské části Praha 10

Datum přijetí: 10.11.2022
Číslo usnesení: 1/5/2022
Číslo materiálu: 3
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. stanovuje

a)   v souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění počet členů Rady městské části Praha 10 na 9

 

b) v souladu s § 89 odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, počet členů Rady městské části Praha 10, kteří budou pro výkon své funkce uvolněni na 9 (starosta, místostarostové a členové Rady MČ Praha 10)

 

c)   v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, počet místostarostů na 5 (1. místostarosta, 4 místostarostové) a v souladu s § 89 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, počet dalších členů Rady městské části Praha 10 na 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch.  Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

Předkladatel: ---

Číslo tisku:   ---

Zpět na začátek usnesení