Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

k vysvětlení dopadů kauzy „Dozimetr“ pražské organizace STAN do vedení MČ Praha 10

Datum přijetí: 27.6.2022
Číslo usnesení: 30/2/2022
Číslo materiálu: 32
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. odvolává

z funkce místostarosty - člena Rady městské části Praha 10

 

MgA. Davida Kašpara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch.  Martin V a l o v i č

místostarosta

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Počarovský, místopředseda klubu TOP09

Jaroslav Štěpánek, MBA, místopředseda klubu ANO 2011

Ing. arch. Valovič, předseda klubu ODS

Ing. Beneš, místopředseda klubu Piráti Praha 10

Číslo tisku: ---

Zpět na začátek usnesení