Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 3007/21, k. ú. Michle, obec Praha

Datum přijetí: 16.6.2022
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 476

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. nesouhlasí

s využitím předkupního práva ke stavbě bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, ve vlastnictví pana ********************************, na pozemku parc. č. 3007/21, k. ú. Michle, obec Praha, ve vlastnictví hl. m. Prahy, ve svěřené správě MČ Praha 10, na základě platně učiněné nabídky doručené dne 23. 5. 2022, za kupní cenu 590.000 Kč

 

II.   souhlasí

s návrhem usnesení Zastupitelstva městské části Praha 10 dle části IV. předloženého materiálu

 

  1. pověřuje

Ing. Petra Beneše, místostarostu, předložit návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 3007/21, k. ú. Michle, obec Praha, na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         pozemky; správa obecního majetku

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Kodrla, pověřený ved. OMP

Číslo tisku:      P10-225730/2022

 

Zpět na začátek usnesení