Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na prodej pozemků parc. č. 3510 a parc. č. 3509 v k. ú. Vinohrady, Praha vlastníkům jednotek zapsaným na LV č. 682 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha v k. ú. Vinohrady, Praha

Datum přijetí: 7.6.2022
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 464

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. souhlasí
  1. s návrhem na prodej pozemků parc. č. 3510 a parc. č. 3509 v k. ú. Vinohrady, Praha vlastníkům jednotek zapsaným na LV č. 682 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha v k. ú Vinohrady, Praha
  2. s návrhem na uzavření kupních smluv na prodej pozemků parc. č. 3510 a parc. č. 3509 v k. ú. Vinohrady, Praha s vlastníky jednotek zapsanými na LV č. 682 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha v k. ú Vinohrady, Praha
  3. s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle části IV. předloženého materiálu

 

II.   pověřuje

Ing. Petra Beneše, místostarostu, předložit na nejbližším zasedání ZMČ Praha 10 návrh na prodej pozemků parc. č. 3510 a parc. č. 3509 v k. ú. Vinohrady, Praha vlastníkům jednotek zapsaným na LV č. 682 v k. ú Vinohrady, Praha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         pozemky; privatizace obecního majetku

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Kodrla, pověřený ved. OMP

Číslo tisku:      P10-190356/2022

 

Zpět na začátek usnesení