Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytů“

Datum přijetí: 7.6.2022
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 449

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

na základě usnesení hodnotící komise ze dne 26. 5. 2022 na poptávkové řízení „Stavební úpravy bytu č. 3, Novorossijská 1042/2, 100 00 Praha 10, bytu č. 1, Novorossijská 1043/4, 100 00 Praha 10, bytu č. 4, Novorossijská 1044/6, 100 00 Praha 10“ výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele Otistav, s. r. o., se sídlem Českolipská 390/7,190 00 Praha 9, IČO 248 32 898, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky s vybraným uchazečem dle bodu I. tohoto usnesení a dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Termín: 15. 6. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty; veřejné zakázky - soutěže a smlouvy o dílo

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-225821/2022

 

Zpět na začátek usnesení