Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele mateřské školy

Datum přijetí: 24.5.2022
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: 381

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

a)    vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy, Praha 10, Kodaňská 989/14, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

b)    znění textu inzerátu na vyhlášení konkursního řízení dle důvodové zprávy předloženého materiálu

c)    složení konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy, Praha 10, Kodaňská 989/14, příspěvková organizace dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   jmenuje

předsedu a členy konkursní komise dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

III. pověřuje

Mgr. Kláru Válkovou, referentku pro mateřské školy v Odboru školství Úřadu městské části Praha 10, tajemnicí konkursní komise

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

IV. ukládá

1. Mgr. Bc. Vinterové, vedoucí OŠK

1.1.    zajistit přípravu a realizaci konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy, Praha 10, Kodaňská 989/14, příspěvková organizace, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů

 

Termín: 31. 8. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         personální záležitosti; školství; zřízené organizace

Provede:         Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Číslo tisku:      P10-179397/2022

 

Zpět na začátek usnesení