Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na vyslovení souhlasu s převodem části finančních prostředků z rezervního fondu Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., do fondu investic této příspěvkové organizace

Datum přijetí: 24.5.2022
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: 376

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. souhlasí

s převodem finančních prostředků ve výši 7 751 449,64 Kč z rezervního fondu Centra sociální a ošetřovatelské pomoci do fondu investic této příspěvkové organizace dle žádosti paní Evy Lexové, pověřené řízením Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu a dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Bc. Petříkovi, vedoucímu OSO

1.1.    zajistit informování paní Evy Lexové, pověřené řízením Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 5. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         hospodaření s obecním majetkem; sociální oblast

Provede:         Bc. Petřík, ved. OSO

Na vědomí:     Centrum SOP, p. o.

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-202033/2022

Zpět na začátek usnesení