Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na změnu rozpočtu ke schváleným projektům Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., realizovaným v rámci OPPPR, v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 7003)

Datum přijetí: 24.5.2022
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: 375

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

změnu rozpočtu ke schváleným projektům Centra sociální a ošetřovatelské pomoci  v Praze 10, p. o., realizovaným v rámci OPPPR, v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 7003), dle následující tabulky:

 

  1. snížení

Snížení neinvestičních finančních prostředků na paragrafu Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství a položce Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (Akce s názvem Provoz dětské skupiny CSOP Broučci III)

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0551

4339

5336

108517050

2812322000000

- 5 000,00

0551

4339

5336

108100104

2812322000000

- 4 500,00

 

  1. snížení

Snížení neinvestičních finančních prostředků na paragrafu Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a položce Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy (Akce s názvem Provoz dětské skupiny CSOP Broučci III)

 

 

- 2 -

 

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1051

6330

4137

000017050

2812322000000

- 5 000,00

1051

6330

4137

000000104

2812322000000

- 4 500,00

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé, vedoucí OEK

1.1.    provést změnu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 5. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         rozpočet; sociální oblast

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK

Na vědomí:     Centrum SOP, p. o.

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-200210/2022

Zpět na začátek usnesení