Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k žádosti organizace Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy

Datum přijetí: 29.3.2022
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 223

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

vyřazení majetku DHM svěřeného do správy organizace Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Mgr. Bc. Vinterové, vedoucí OŠK

1.1.    zajistit informování ředitelky organizace Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace, dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 12. 4. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         hospodaření s obecním majetkem; školství

Provede:         Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Číslo tisku:      P10-122785/2022

Zpět na začátek usnesení