Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0041 - Školství (spoluúčast ÚZ 77)

Datum přijetí: 29.3.2022
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 217

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

návrh na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0041 - Školství (spoluúčast ÚZ 77):

 

  1. snížení

aa)  snížení výdajové části paragrafu Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Rezervy kapitálových výdajů, ORG 222012 - Rezerva OŠK

 

ORJ

Paragraf

Položka

UZ

ORG

Tis. Kč

1010

6409

6901

 

0000000222012

-23,3

 

ab)  snížení výdajové části paragrafu Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Nespecifikované rezervy

 

ORJ

Paragraf

Položka

UZ

ORG

Tis. Kč

1010

6409

5901

 

 

-83,8

 

 

 

- 2 -

 

 

  1. zvýšení

ba)  výdajové části paragrafu Základní školy a položky Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ, Praha 10, Nad Vodovodem 460/81 - Modernizace učebny fyziky - Výzva č. 37

 

ORJ

Paragraf

Položka

UZ

ORG

Tis. Kč

0441

3113

6351

000000077

2541076220025

+23,3

 

bb)  výdajové části paragrafu Základní školy a položky Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ, Praha 10, Nad Vodovodem 460/81 - Modernizace učebny fyziky - Výzva č. 37

 

ORJ

Paragraf

Položka

UZ

ORG

Tis. Kč

0441

3113

5331

000000077

2541076000000

+83,8

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé, vedoucí OEK

1.1.    zajistit změnu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 15. 4. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         rozpočet; školství

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Číslo tisku:      P10-091649/2022

 

Zpět na začátek usnesení