Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení, stejně jako archiv usnesení (říjen 2014 a starší), je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Na této stránce jsou zveřejněna usnesení od listopadu 2014 do 16. června 2022.

 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

 

 

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 7001)

Datum přijetí: 29.3.2022
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 216

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

návrh na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 7001):

 

  1. zvýšení příjmové části paragrafu Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a položky Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Praha) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy

 

ORJ

Paragraf

Položka

UZ

ORG

Tis. Kč

1041

6330

4251

000017985

2541076220025

116,5

1041

6330

4251

000000105

2541076220025

93,2

 

  1. zvýšení příjmové části paragrafu Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a položky Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Praha) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy

 

ORJ

Paragraf

Položka

UZ

ORG

Tis. Kč

1041

6330

4137

000017050

2541076000000

419,0

1041

6330

4137

000000104

2541076000000

335,2

 

 

 

- 2 -

 

 

  1. zvýšení

ca)  výdajové části paragrafu Základní školy a položky Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ, Praha 10, Nad Vodovodem 460/81 - Modernizace učebny fyziky - Výzva č. 37

 

ORJ

Paragraf

Položka

UZ

ORG

Tis. Kč

0441

3113

6356

108517985

2541076220025

116,5

0441

3113

6356

108100105

2541076220025

93,2

 

cb)  výdajové části paragrafu Základní školy a položky Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ, Praha 10, Nad Vodovodem 460/81 - Modernizace učebny fyziky - Výzva č. 37

 

ORJ

Paragraf

Položka

UZ

ORG

Tis. Kč

0441

3113

5336

108517050

2541076000000

419,0

0441

3113

5336

108100104

2541076000000

335,2

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé, vedoucí OEK

1.1.    zajistit změnu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 15. 4. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         rozpočet; školství

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Číslo tisku:      P10-091627/2022

 

Zpět na začátek usnesení