Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení zapojení MČ Praha 10 do spolupráce a distribuce seniorské obálky v rámci projektu MPSV ČR „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“

Datum přijetí: 29.3.2022
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 212

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

  1. zapojení MČ Praha 10 do spolupráce a distribuce seniorské obálky v rámci projektu MPSV ČR „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  2. text Oznámení o spolupráci a distribuci seniorské obálky dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  3. vzor graficky zpracované I.C.E. karty dle přílohy č. 2 předloženého  materiálu

 

II.   ukládá

1. Mgr. Kočímu, uvolněnému členu RMČ

1.1.    podepsat Oznámení o spolupráci a distribuci seniorské obálky schválené dle bodu I. b) tohoto usnesení

 

Termín: 8. 4. 2022

 

2. Bc. Petříkovi, vedoucímu OSO

2.1.    doručit Oznámení o spolupráci a distribuci seniorské obálky podepsané dle bodu II. 1.1. tohoto usnesení spolu se vzorem I.C.E. karty schváleným dle bodu I. c) tohoto usnesení na MPSV ČR

 

Termín: 14. 4. 2022

 

 

- 2 -

 

 

2.2.    spolupracovat při realizaci distribuce seniorské obálky na území MČ Praha 10 v rámci projektu MPSV ČR „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Termín: 31. 12. 2022

 

3. pí Lexové, pověřené říz. CSOP v Praze 10, p. o.

3.1.    spolupracovat při realizaci distribuce seniorské obálky na území MČ Praha 10 v rámci projektu MPSV ČR  „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Termín: 31. 12. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         sociální oblast

Provede:          Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ; Bc. Petřík, ved. OSO; pí Lexová, pověřená říz. CSOP

Na vědomí:     Centrum SOP, p. o.

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-110354/2022

 

Zpět na začátek usnesení