Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na přidělení 4 bytů v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7

Datum přijetí: 29.3.2022
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 207

Materiály k usnesení

Neveřejný materiál podle §8, bodu 9. Jednacího řádu RMČ.

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

přidělení bytů v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7, Praha 10 dle důvodových zpráv Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., které jsou součástí předloženého materiálu

 

Jméno a příjmení

Adresa

Na dobu

*****

Slovinská 995/18, Praha 10

určitou

3 roky

*****

Nad Primaskou 1242/38, Praha 10

určitou

3 roky

*****

Černokostelecká 937/6, Praha 10

určitou

3 roky

*****

Dykova 6, Praha 10

určitou

3 roky

 

II.   ukládá

1. pí Lexové, pověřené říz. CSOP v Praze 10, p. o.

1.1.    uzavřít smlouvu o nájmu bytu v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 na dobu určitou, v délce 3 let s výše uvedenými žadateli dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 11. 7. 2022

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         byty; sociální oblast

Provede:         pí Lexová, pověřená říz. CSOP

Na vědomí:     Centrum SOP, p. o.

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-101858/2022

 

Zpět na začátek usnesení