Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 3067/58, o výměře 300,0 m2, k. ú. Michle, obec Praha, za účelem umístění deponie posypového materiálu a kontejnerů na svoz bioodpadu

Datum přijetí: 15.3.2022
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: 177

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    neschvaluje

uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 3067/58, o výměře 300,0 m2, k. ú. Michle, obec Praha, za účelem umístění deponie posypového materiálu a kontejnerů na svoz bioodpadu se společností CEBU service, s. r. o., IČO 059 64 890, se sídlem Londýnská 674/55, 120 00 Praha 2

 

II.   ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

  1.  informovat žadatele dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 3. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         pozemky; správa obecního majetku

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-091022/2022

 

Zpět na začátek usnesení