Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na pověření Rady městské části Praha 10 k poskytování bytů v rámci humanitární pomoci pro uprchlíky z území Ukrajiny

Datum přijetí: 28.2.2022
Číslo usnesení: 28/2/2022
Číslo materiálu: 18
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  pověřuje

  1. Radu městské části Praha 10 k poskytování bytů a ubytování v rámci humanitární pomoci pro uprchlíky z území Ukrajiny a ke stanovení podmínek jejich poskytování a nájemních vztahů

 

  1. Ing. Beneše, místostarostu, k jednání s hl. m. Prahou o poskytování bytů opravených z dotací Fondu rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy, v rámci humanitární pomoci pro uprchlíky z území Ukrajiny

 

c)  Ing. Komrskovou, 1. místostarostku, k jednání se společností PRAHA 10 - Rekreace, a. s., o možnosti využití Horského hotelu pro účely humanitární pomoci Ukrajině

 

II. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10
    1.  předložit Zastupitelstvu MČ Praha 10 informaci o postupu dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 31. 8. 2022

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:    P10-082565/2022

Zpět na začátek usnesení