Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů - Praha 10 č. OKP 1383/2021

Datum přijetí: 1.3.2022
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: 140

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů - Praha 10 č. OKP 1383/2021 ve znění uvedeném v příloze č. 1 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Mgr. Procházkovi, vedoucímu OKP

1.1.    podepsat za MČ Praha 10 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů - Praha 10 č. OKP 1383/2021, schválený v bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 3. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Petr  B e n e š

místostarosta

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         občanské aktivity, kultura, sport; projekty MČ Praha 10

Provede:         Mgr. Procházka, ved. OKP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Procházka, ved. OKP

Číslo tisku:      P10-040649/2022

 

Zpět na začátek usnesení