Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k pronájmu části pozemku parc. č. 1212/2 v k. ú. Vršovice

Datum přijetí: 1.3.2022
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: 139

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    souhlasí

se záměrem hl. m. Prahy na pronájem části pozemku parc. č. 1212/2 o výměře cca 1 m2 v k. ú. Vršovice, panu ***************

 

 

II.   ukládá

1. Ing. arch. Zákostelnému, vedoucímu KHA

1.1.    písemně informovat odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy o stanovisku MČ Praha 10 ve smyslu bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 15. 3. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Petr  B e n e š

místostarosta

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. arch. Valovič, místostarosta

Anotace:         koncepce a územní rozvoj

Provede:         Ing. arch. Zákostelný, ved. KHA

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. arch. Zákostelný, ved. KHA

Číslo tisku:      P10-066670/2022

Zpět na začátek usnesení