Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na aktualizaci ceny opravy průchodu a schodiště domu v ul. Bělocerkevská 1299, 1301, Praha 10

Datum přijetí: 28.2.2022
Číslo usnesení: 28/17/2022
Číslo materiálu: 12
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. zrušuje

část usnesení ZMČ č. 2/13/2018 ze dne 10. 12. 2018 k návrhu na projednání finančního příspěvku na opravu průchodu a schodiště domu v ul. Bělocerkevská pro Společenství vlastníků jednotek v budově č. p. 1299, 1301 v Bělocerkevské ulici Praha 10 - Vršovice, v bodě II. c)

 

  1. schvaluje

 

  1. aktualizaci ceny opravy průchodu a schodiště domu v ul. Bělocerkevská 1299, 1301, Praha 10, ve znění dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

 

  1. uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na opravu schodiště a průchodu s vlastníky zapsanými na LV č. 7287, k. ú. Vršovice, Praha 10, ve znění dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

 

III. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

  1.  

 

Termín: 31. 6. 2022

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:     P10-007223/2022

Zpět na začátek usnesení