Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na uzavření dohody o splátkách nad 50 000,- Kč s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců

Datum přijetí: 28.2.2022
Číslo usnesení: 28/13/2022
Číslo materiálu: 8
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

uzavření dohody o splátkách v délce trvání delší než 18 měsíců s bývalým nájemcem panem *******, nar. *******, na dluh ve výši 95 225,- Kč, který vznikl jako nedoplatek na nájemném a příslušenství na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu č. ***, Ukrajinská 1060/19, Praha 10, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10
    1. zajistit uzavření dohody o splátkách v délce trvání delší než 18 měsíců dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 28. 4. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:    P10-0009326/2022

Zpět na začátek usnesení