Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 35.

Datum přijetí: 28.2.2022
Číslo usnesení: 28/11/2022
Číslo materiálu: 6
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  bere na vědomí

              informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 35., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

         

II. schvaluje

  1. vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 35., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

  1. prodej volných bytových jednotek na základě výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 35., včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, kupujícím dle této tabulky:

 

Pořadí

Ulice/k. ú.

č.p.

č.o.

č. bytové jednotky dle prohlášení vlastníka

Veli-kost bytu

Výměra v m2

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození/ IČO

1

Ruská/Vršovice

568

34

568/10

2+1

66,5

6 187 000

7 652 000

Výběr reality, s. r. o.

256 76 377

2

Ruská/Vršovice

568

34

568/12

1+1

44,2

3 587 000

5 358 703

*******

*******

3

Brtnická/ Michle

1034

8

1034/09

1+0

28,5

2 784 000

3 150 000

*******

*******

4

Litevská/ Vršovice

1281

3

1281/02

1+1

44,7

4 538 000

5 713 000

Výběr reality, s. r. o.

256 76 377

 

 

 

- 2 -

5

Francouzská/

Vinohrady

737

60

737/4

1+0

20,4

2 152 000

3 816 725

*******

*******

6

Smolenská/Vršovice

42

29

42/7

1+1

49,8

5 226 500

7 075 045

Výběr reality, s. r. o.

256 76 377

7

Mrštíkova/ Vinohrady

2450

1

2450/01

1+0

30,4

2 621 000

2 781 000

*******

*******

 

 

 

III. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10
    1. rozhodnout o ostatních náležitostech kupních smluv dle bodu II. b) tohoto usnesení a zajistit jejich uzavření

 Termín: 30. 8. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:   P10-044011/2022

Zpět na začátek usnesení