Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na vzdání se schválené dotace na akci: „Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská“ z Operačního programu životní prostředí v rámci výzvy č. 121 ze strany MČ Praha 10

Datum přijetí: 1.2.2022
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: 66

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

vzdání se schválené dotace na akci: „Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská“ z Operačního programu životní prostředí v rámci výzvy č. 121, vedenou pod registračními čísly projektu č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011235 a CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011107 ze strany MČ Praha 10

 

II.   ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

1.1.    zajistit vzdání se schválené dotace na akci: „Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská“ z Operačního programu životní prostředí v rámci výzvy č. 121, vedenou pod registračními čísly projektu č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011235 a CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011107 ze strany MČ Praha 10

 

Termín: 15. 2. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         granty - fondy EU; veřejné zakázky - soutěže a smlouvy o dílo

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-038857/2022

 

Zpět na začátek usnesení