Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu částí pozemku - zahrádek a Dodatku č. 1 ke stávající smlouvě

Datum přijetí: 18.1.2022
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: 41

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje
  1. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 447 o nájmu části pozemku parc. č. 3098/1, o výměře celkem 90,0 m2, k. ú. Michle, obec Praha, ze dne 7. 5. 1999, s panem *************** za cenu 85,00 Kč/m2/rok bez DPH a vyzvat jej k vydání bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku bez právního důvodu 3 roky zpětně
  2. uzavření vzorové smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 3098/1, o výměře 60,0 m2, k. ú. Michle, obec Praha, s panem ************ za cenu 85,00 Kč/m2/rok bez DPH

 

  1. ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

  1. uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 447 o nájmu části pozemku parc. č. 3098/1, o výměře celkem 90,0 m2, k. ú. Michle, obec Praha, ze dne 7. 5. 1999, s panem *************** za cenu 85,00 Kč/m2/rok bez DPH a vyzvat jej k vydání bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku bez právního důvodu 3 roky zpětně

 

Termín: 31. 3. 2022

 

 

- 2 -

 

 

  1. uzavřít vzorovou smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 3098/1, o výměře 60,0 m2, k. ú. Michle, obec Praha, s panem ************ za cenu 85,00 Kč/m2/rok bez DPH

 

Termín: 31. 3. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         pozemky; správa obecního majetku

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-001116/2022

 

Zpět na začátek usnesení