Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření dohody o splátkách nad 50.000,- Kč s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců

Datum přijetí: 18.1.2022
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: 40

Materiály k usnesení

Neveřejný materiál podle §8, bodu 9. Jednacího řádu RMČ.

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. souhlasí
  1. s uzavřením dohody o splátkách v délce trvání delší než 18 měsíců s nájemcem panem *********************, na dluh ve výši 95.225,- Kč, který vznikl jako nedoplatek na nájemném a příslušenství na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu č. **, Ukrajinská 1060/19, Praha 10, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  2. s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle části IV. předloženého materiálu

 

  1. pověřuje

Ing. Petra Beneše, místostarostu, předložit na nejbližším zasedání ZMČ Praha 10 návrh na uzavření dohody o splátkách v délce trvání nad 18 měsíců

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         dluhy na nájmu

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-005960/2022

 

Zpět na začátek usnesení