Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na uzavření dodatku č. 1 k „Memorandu o vzájemné spolupráci“ mezi MČ Praha 10 a Hlavním městem Prahou

Datum přijetí: 15.11.2021
Číslo usnesení: 26/10/2021
Číslo materiálu: 10
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informace o vývoji rozvoje lokality „Vršovická - Bohemians“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

dodatek č. 1 k „Memorandu o vzájemné spolupráci“ ve znění dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

 

III. pověřuje

R. Chmelovou, starostku, k podpisu dodatku č. 1 k „Memorandu o vzájemné spolupráci“

 

IV. ukládá

1. R. Chmelové, starostce

1.1. informovat 1. náměstka primátora hl. m. Prahy, doc. Ing. arch. Petra Hlaváčka, o schválení dodatku č. 1 k „Memorandu o vzájemné spolupráci“ ze strany MČ Praha 10

Termín: 31. 12. 2021

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. arch. Valovič, místostarosta

Číslo tisku:     P10-425553/2021

Zpět na začátek usnesení