Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na volbu tajemníka Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky (VSIVZ) Zastupitelstva městské části Praha 10

Datum přijetí: 21.6.2021
Číslo usnesení: 24/7/2021
Číslo materiálu: 25
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

zánik funkce tajemníka Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky (VSIVZ) Zastupitelstva městské části Praha 10 z důvodu ukončení pracovního poměru ke dni 30. 4. 2021

 

II. volí

do funkce tajemníka Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky (VSIVZ)  Zastupitelstva městské části Praha 10 Ing. Jana Jiráska, s účinností od 22. 6. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: JUDr. Hatalová, tajemnice

Číslo tisku :   P10-205958/2021

 

Zpět na začátek usnesení