Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Hodnotící zpráva za rok 2020 o plnění Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030

Datum přijetí: 21.6.2021
Číslo usnesení: 24/20/2021
Číslo materiálu: 23
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

Hodnotící zprávu za rok 2020 o plnění „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030“ ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. R. Chmelové, starostce

1.1. předložit Zastupitelstvu MČ Praha 10 Hodnotící zprávu za rok 2021 o plnění „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030“

 

                                                                                              Termín: 30. 6. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: R. Chmelová, starostka

Číslo tisku:    P10-226661/2021

Zpět na začátek usnesení