Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na provedení změn zřizovacích listin příspěvkových organizací ve školství a kultuře zřízených MČ Praha 10

Datum přijetí: 21.6.2021
Číslo usnesení: 24/17/2021
Číslo materiálu: 19
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

znění zřizovacích listin příspěvkových organizací s účinností od 1. 9. 2021:

 

Mateřská škola, Praha 10, Bajkalská 1534/19, příspěvková organizace

Mateřská škola, Praha 10, Benešovská 2291/28, příspěvková organizace

Mateřská škola, Praha 10, Dvouletky 601/8, příspěvková organizace

Mateřská škola, Praha 10, Hřibská 2102/1, příspěvková organizace

Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 2921/8, příspěvková organizace

Mateřská škola, Praha 10, Kodaňská 989/14, příspěvková organizace

Mateřská škola, Praha 10, Magnitogorská 1430/14, příspěvková organizace

Mateřská škola, Praha 10, Mládežnická 3078/1, příspěvková organizace

Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 2224/27, příspěvková organizace

Mateřská škola, Praha 10, Omská 1354/6, příspěvková organizace

Mateřská škola, Praha 10, Přetlucká 2252/51, příspěvková organizace

Mateřská škola, Praha 10, Štěchovická 1981/4, příspěvková organizace

Mateřská škola, Praha 10, Tolstého 1353/2a, příspěvková organizace

Mateřská škola, Praha 10, Troilova 474/17, příspěvková organizace

Mateřská škola, Praha 10, Tuchorazská 472/2a, příspěvková organizace

Mateřská škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 1215/14, příspěvková organizace

Mateřská škola U Vršovického nádraží, Praha 10, Sámova 1529/2a, příspěvková organizace

Mateřská škola, Praha 10, Ve Stínu 2103/10, příspěvková organizace

Mateřská škola, Praha 10, Vladivostocká 1034/8, příspěvková organizace

 

 

- 2 -

 

Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 2901/12, příspěvková organizace

Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace

Základní škola, Praha 10, Břečťanová 2919/6, příspěvková organizace

Základní škola, Praha 10, Gutova 1987/39, příspěvková organizace

Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2100/2, příspěvková organizace

Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 658/16, příspěvková organizace

Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 460/81, příspěvková organizace

Základní škola, Praha 10, Olešská 2222/18, příspěvková organizace

Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace

Základní škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 1381/19, příspěvková organizace

Základní škola, Praha 10, U Vršovického nádraží 950/1, příspěvková organizace

Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách 1980/31, příspěvková organizace

Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 1035/6, příspěvková organizace

Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace

Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, Saratovská 3420/2a, příspěvková organizace

 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

 

  1. ukládá

1. R. Chmelové, starostce

1.1. podepsat zřizovací listiny příspěvkových organizací ve školství a kultuře dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                Termín: 2. 7. 2021

 

2. Radě MČ Praha 10

2.1.   zajistit zveřejnění změn zřizovacích listin v Ústředním věstníku České republiky, a to oznámením Ústřednímu věstníku České republiky

      

Termín: 8. 7. 2021

 

2.2. zajistit změnu v zápisu v rejstříku škol a školských zařízení u všech příspěvkových organizací ve školství dle bodu I. tohoto usnesení

   

Termín: 22. 7. 2021

 

2.3. zajistit informování ředitelů o nových zřizovacích listinách a o nutnosti provést změny vyplývající z tohoto znění zřizovacích listin

 

                                                                                              Termín: 16. 8. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Číslo tisku:      P10-206945/2021

Zpět na začátek usnesení