Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 10 za rok 2020

Datum přijetí: 12.4.2021
Číslo usnesení: 23/18/2021
Číslo materiálu: 18
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

a) informaci o činnosti Finančního výboru (FiV) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu;

b) informaci o činnosti Kontrolního výboru (KoV) dle přílohy č. 2 předloženého materiálu;

c) informaci o činnosti Výboru zdravotního a sociálního (VSZ) dle přílohy č. 3 předloženého materiálu;

d) informaci o činnosti Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu (VŽPI) dle přílohy č. 4 předloženého materiálu;

e) informaci o činnosti Výboru pro sport a volnočasové aktivity (VSVA) dle přílohy č. 5 předloženého materiálu;

f) informaci o činnosti Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity (VSVA) dle přílohy         č. 6 předloženého materiálu;

g) informaci o činnosti Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky (VSIVZ) dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                                      

 

 

- 2 -

II. ukládá

1. Ing. Bulíčkovi, předsedovi FiV

Mgr. Ing. Kopeckému, předsedovi KoV

p. Pobudovi, předsedovi VSZ

Ing. Maršálkovi, předsedovi VŽPI

Mgr. Vlčkovi, předsedovi VKSVA

Ing. Mikolášovi, předsedovi VSIVZ

  1. předložit ZMČ informaci o činnosti výboru za rok 2021

 

Termín: 28. 2. 2022

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel:  předsedové výborů ZMČ Praha 10

Číslo tisku:      P10-091926/2021

Zpět na začátek usnesení