Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o stavu rekonstrukce radnice

Datum přijetí: 12.4.2021
Číslo usnesení: 23/15/2021
Číslo materiálu: 15
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informace dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. ukládá

  1. PaedDr. Sekalovi, místostarostovi
    1. předložit ZMČ další informace o stavu rekonstrukce radnice MČ Praha 10

 

                                                                                   Termín: 31. 7. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel: PaedDr. Sekal, místostarosta

Číslo tisku:    P10-146047/2021

Zpět na začátek usnesení