Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče – žádosti za 4. čtvrtletí 2020

Datum přijetí: 12.4.2021
Číslo usnesení: 23/13/2021
Číslo materiálu: 13
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

 1. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 4. čtvrtletí 2020 žadateli
  TŘI, z. ú., dle důvodové zprávy předloženého materiálu;
 2. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 4. čtvrtletí 2020 žadateli
  soft palm z. s., dle důvodové zprávy předloženého materiálu;
 3. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 4. čtvrtletí 2020 žadateli
  Cesta domů, z. ú., dle důvodové zprávy předloženého materiálu;
 4. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 4. čtvrtletí 2020 žadateli
  Hospic Štrasburk o. p. s., dle důvodové zprávy předloženého materiálu;
 5. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče se žadateli dle bodu I. písm. a), b), c), d) tohoto usnesení ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II. ukládá

 1. R. Chmelové, starostce
  1. podepsat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v souladu s bodem I. a), b), c), d) tohoto usnesení

Termín: 30. 5. 2021

 

 

- 2 -

 

 

 1. Radě MČ Praha 10

2. 1.zajistit realizaci poskytnutí finančních prostředků v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče žadatelům, v souladu s uzavřenými veřejnoprávními smlouvami o poskytnutí dotace dle bodu I. e) tohoto usnesení

 

Termín: 30. 6. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:    P10-052189/2021

 

Zpět na začátek usnesení