Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na odejmutí věcí ze svěřené správy městské části Praha 10, a to pozemků parc. č. 345, včetně objektu s č. p. 1796/79, parc. č. 2078/200, včetně objektu s č. p. 2904/35 v k. ú. Záběhlice a pozemků parc. č. 563, včetně objektu s č. p. 374/27, parc. č. 564 v k. ú. Vršovice

Datum přijetí: 12.4.2021
Číslo usnesení: 23/8/2021
Číslo materiálu: 8
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

návrh na odejmutí věcí ze správy městské části Praha 10 a to pozemků parc. č. 345 o výměře 590 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně objektu s č. p. 1796/79 v k. ú. Záběhlice, parc. č. 563 o výměře 378 m2, zastavěná plocha a nádvoří, památkově chráněné území, pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně, včetně objektu s č. p. 374/27 v k. ú. Vršovice, parc. č. 564 o výměře 105 m2, zahrada, památkově chráněné území, pam. zóna – budova, pozemek v památkové zóně v k. ú. Vršovice

 

II.  neschvaluje

návrh na odejmutí věcí ze svěřené správy městské části Praha 10 a to pozemku parc. č. 2078/200 o výměře 274 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně objektu s č. p. 2904/35 v k. ú. Záběhlice, z důvodu uceleného vlastnictví pozemků areálu ve svěřené správě Městské části Praha 10

 

III. zrušuje

usnesení ZMČ č. 13/12/2019 ze dne 16. 12. 2019 k návrhu záměru na prodej domu Moskevská 374/27, včetně příslušenství a pozemků parc. č. 563 a 564, vše v k. ú. Vršovice, Praha 10 v bodě I písm. b) a v bodě II

 

 

- 2 -

 

IV. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10
    1. pověřit Ing. Petra Beneše, místostarostu, k informování Magistrátu hlavního města Prahy o usnesení Zastupitelstva městské části Praha 10 dle bodu I. a II. tohoto usnesení

Termín: 30. 4. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:      P10-096109/2021                                                                          

Zpět na začátek usnesení