Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. – garáži, stojící na pozemku parc. č. 3007/15, k. ú. Michle

Datum přijetí: 12.4.2021
Číslo usnesení: 23/6/2021
Číslo materiálu: 6
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. neschvaluje

využití předkupního práva ke stavbě bez č. p., č. e., zapsané v KN na LV 2097 pro k. ú. Michle, způsob využití garáž, ve vlastnictví pana ****** a paní *******, oba trvale bytem ******, na pozemku parc. č. 3007/15, k. ú. Michle, ve svěřené správě městské části Praha 10, na základě platně učiněné nabídky doručené dne 29. 1. 2021, za kupní cenu 200 000 Kč

 

  1. ukládá

1.  Radě MČ Praha 10

  1. zajistit informování vlastníků garáže - budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, na pozemku parc. 3007/15, k. ú. Michle,
    o tomto usnesení

                                                                                     Termín: 15. 4. 2021        

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:      P10-088333/2021

Zpět na začátek usnesení