Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021

Datum přijetí: 12.4.2021
Číslo usnesení: 23/2/2021
Číslo materiálu: 2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1. změnu rozpočtu na rok 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

  1. změnu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2021 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit změnu rozpočtu na rok 2021 MČ Praha 10 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Termín: 30. 4. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:      P10-061402/2021

Zpět na začátek usnesení