Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o vývoji rozvoje lokality „Trojmezí“

Datum přijetí: 25.1.2021
Číslo usnesení: 22/12/2021
Číslo materiálu: 12
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

  informaci o vývoji rozvoje lokality „Trojmezí“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. R. Chmelové, starostce

1.1. nadále jednat s hl. m. Praha, MČ Praha 4, 11 a 15 ve věci přípravy koncepce posílení přírodního charakteru celé lokality „Trojmezí“

 

Termín: 31. 1. 2022

 

1.2. informovat ZMČ o výsledcích jednání dle bodu II., 1.1. tohoto usnesení o dalším vývoji v záležitosti lokality „Trojmezí“

Termín: 31. 1. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  R. Chmelová, starostka

Číslo tisku:     P10-005970/2021

Zpět na začátek usnesení