Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na mezipoložkový přesun rozpočtu v odvětví 0082 - Správa majetku, pro rok 2019

Datum přijetí: 21.10.2019
Číslo usnesení: 11/10/2019
Číslo materiálu: 6
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

mezipoložkový přesun rozpočtu v odvětví 0082 - Správa majetku pro rok 2019 dle následující tabulky:

 

a)  snížení výdaje:

Snížení finančních prostředků z paragrafu – Léčebny dlouhodobě nemocných, položky Budovy, haly a stavby, ORG – Reko LDN Vršovice, UZ 10

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0582

3524

6121

10

0040968205055

     - 7 000

 

b)  zvýšení výdaje:

Zvýšení finančních prostředků na paragrafu – Zájmová činnost v kultuře, položce Budovy, haly a stavby, ORG – Reko kina Vzlet

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0682

3392

6121

 

0000000212056

     + 7 000

 

 

 

- 2 -

 

II. ukládá

       1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit mezipoložkový přesun v rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2019 dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 5. 11. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:      P10-106648/2019

Zpět na začátek usnesení