Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o průběhu zpracování „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 – 2030“ a prodloužení termínu úkolu vyplývajícího z usnesení ZMČ č. 5/11/2019

Datum přijetí: 23.9.2019
Číslo usnesení: 10/13/2019
Číslo materiálu: 12
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o průběhu zpracování Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 – 2030 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. souhlasí

s prodloužením úkolu s označením 1.1. ve znění „předložit Zastupitelstvu MČ Praha 10 zpracovanou Analytickou část „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 – 2030““ vyplývajícího z usnesení ZMČ č. 5/11/2019 ze dne 25. 3. 2019 ke zpracování „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 - 2030“, a to do 30. 11. 2019

                                                                                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

Předkladatel: R. Chmelová, starostka

Číslo tisku:    P10-097424/2019

Zpět na začátek usnesení