Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 4/2/2019 ze dne 25. 2. 2019 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 4. 6. 2018 do 25. 6. 2018, kde oprávněný nájemce akceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče

Datum přijetí: 23.9.2019
Číslo usnesení: 10/6/2019
Číslo materiálu: 5
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. zrušuje

část usnesení ZMČ Praha 10 č. 4/2/2019 ze dne 25. 2. 2019 v části II., řádek první:

 

Adresa

 k.ú.

Číslo NJ dle prohlášení vlastníka

Využití/

kolaudace

Podlaží

 

  Plocha m2

 

 

Kupující

Datum narození kupujícího

Kupní cena v Kč

Odhadní cena v Kč

Chotutická 492/4 Malešice

492/43

Kancelář, sklad stavební firmy/

kancelář

1. PP

25,50

*******

31. 5. 1964

853 000

 

 

419 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:   P10-078358/2019

Zpět na začátek usnesení