Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

k návrhu na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 za měsíc ode dne 1. 1. 2019

Datum přijetí: 21.11.2018
Číslo usnesení: 1/18/2018
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. stanovuje

 

1. svým neuvolněným členům za výkon funkce

 

a) pravidelnou měsíční odměnu neuvolněnému členovi Zastupitelstva městské části Praha 10 ve funkci starosta ve výši 36 711 Kč

 

b) pravidelnou měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ve funkci člena rady ve výši 11 013 Kč

 

c) pravidelnou měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ve funkci předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady, zvláštního orgánu ve výši 5 507 Kč

 

d) pravidelnou měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ve funkci člena výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu ve výši 4 589 Kč

 

e) pravidelnou měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ve funkci člena zastupitelstva ve výši 2 753 Kč

 

 

- 2 -

 

 

2. v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 10 odměnu jako souhrn odměn za výkon funkcí člena rady, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva, předsedy nebo člena komise rady anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu, přičemž do souhrnu jsou zahrnuty vždy maximálně tři odměny za funkce

 

 

 

vše s účinností od 1. 1. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: ---

Číslo tisku:    ---

 

Zpět na začátek usnesení