Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

ke zřízení Výboru pro sport a volnočasové aktivity (VSVA), stanovení počtu jeho členů, volbě jeho předsedy a tajemníka

Datum přijetí: 21.11.2018
Číslo usnesení: 1/15/2018
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.   zřizuje

ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, Výbor pro sport a volnočasové aktivity (VSVA), s předsedou - členem ZMČ Praha 10 a stanovuje jeho působnost dle jeho názvu

 

II.  stanovuje

počet členů Výboru pro sport a volnočasové aktivity (VSVA) Zastupitelstva městské části Praha 10 na 7

 

III. volí

a) předsedu Výboru pro sport a volnočasové aktivity (VSVA) - člena ZMČ Praha 10, který bude pro výkon své funkce uvolněn:

 

Mgr. Václava Vlčka (VLASTA)

 

b) tajemníka Výboru pro sport a volnočasové aktivity (VSVA)

 

Mgr. Kateřinu Ludvíkovou

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: ---

Číslo tisku:    ---

Zpět na začátek usnesení