Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

k volbě dalších členů (členek) Rady městské části Praha 10

Datum přijetí: 21.11.2018
Číslo usnesení: 1/7/2018
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. volí

v souladu s § 61 odst. 1 a § 89 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, do funkce členů Rady městské části Praha 10, kteří budou pro výkon své funkce uvolněni:

 

doc. Ing. Lucii Sedmihradskou, Ph.D. (VLASTA)

Mgr. Michala Kočího (Piráti)

Olgu Koumarovou (ODS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel: ---

Číslo tisku:    ---

Zpět na začátek usnesení