Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

k návrhu na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10

Datum přijetí: 26.1.2015
Číslo usnesení: 2/4/2015
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. stanovuje

     s účinností od 11. 10. 2014:

 

a) pravidelnou měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ve funkci člena zastupitelstva ve výši 1780,- Kč

Pozn.: částka 1 780,-Kč je složena z částky  1 120,-Kč (za výkon funkce člena zastupitelstva) + 660,- Kč (příplatek podle počtu obyvatel)

b) pravidelnou měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ve funkci člena rady ve výši 5 230,- Kč

Pozn.:částka 5 230,-Kč je složena z částky 4 570 ,-Kč (za výkon funkce člena rady) + 660,-Kč  (příplatek podle počtu obyvatel)

c) pravidelnou měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ve funkci předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady ve výši 3 930,- Kč

Pozn.: částka 3 930,-Kč je složena z částky 3 270,- Kč (za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady) + 660,- Kč  (příplatek podle počtu obyvatel)

d) pravidelnou měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ve funkci člena výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu ve výši 3 630, Kč

Pozn.:částka 3 630,- Kč je složena z částky 2 970,- Kč (za výkon funkce člena výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu + 660,- Kč  (příplatek podle počtu obyvatel)

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Slavík, tajemník

Číslo tisku:     P10-126706/2014

Zpět na začátek usnesení