Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

ke zřízení Výboru sportovního Zastupitelstva městské části Praha 10, stanovení počtu jeho členů a volbě jeho předsedy

Datum přijetí: 27.11.2014
Číslo usnesení: 1/16/2014
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  zřizuje

ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, Výbor sportovní Zastupitelstva městské části Praha 10 (VSP) s předsedou - členem ZMČ Praha 10, který bude pro výkon své funkce uvolněn

 

II. stanovuje

počet členů Výboru sportovního Zastupitelstva městské části Praha 10 na 7

 

III. volí

předsedkyní Výboru sportovního Zastupitelstva městské části Praha 10 - členkou ZMČ Praha 10, která bude pro výkon své funkce uvolněna:

 

Kateřinu Peštovou (ČSSD)

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

Předkladatel: ---

Číslo tisku: ---

Zpět na začátek usnesení