Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení, stejně jako archiv usnesení (říjen 2014 a starší), je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Na této stránce jsou zveřejněna usnesení od listopadu 2014 do 16. června 2022.

 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

 

 

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

ke zřízení Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10, stanovení počtu jeho členů a volbě jeho předsedy

Datum přijetí: 27.11.2014
Číslo usnesení: 1/13/2014
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.   zřizuje

ve smyslu § 100 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, Finanční výbor Zastupitelstva městské části Praha 10 (FiV) s předsedou – členem ZMČ Praha 10, který nebude pro výkon své funkce uvolněn

 

II.  stanovuje

počet členů Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 na 7

 

III. volí

předsedou Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 - členem ZMČ Praha 10, který nebude pro výkon své funkce uvolněn:

 

JUDr. PhDr. Oldřicha CHODĚRU (ODS)

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

Předkladatel: ---

Číslo tisku: ---

Zpět na začátek usnesení