Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Hodnotící zpráva za rok 2023 o plnění Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030

Datum přijetí: 24.6.2024
Číslo usnesení: 9/17/2024
Číslo materiálu: 16
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

Hodnotící zprávu za rok 2023 o plnění Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. JUDr. Hatalové, MBA, tajemnici

1.1. předložit Zastupitelstvu MČ Praha 10 Hodnotící zprávu za rok 2024 o plnění Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030

 

                                                                                   Termín: 30. 6. 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin  V a l o v i č

starosta

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

Předkladatel: JUDr. Hatalová, MBA, tajemnice

Číslo tisku:    P10-205382/2024

Zpět na začátek usnesení