Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na znění dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství a kultuře zřízených MČ Praha 10

Datum přijetí: 24.6.2024
Číslo usnesení: 9/16/2024
Číslo materiálu: 15
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

dodatky ke zřizovacím listinám všech příspěvkových organizací, zřízených MČ Praha 10 v oblasti školství a kultury, dle přílohy a důvodové zprávy předloženého materiálu 

 

II. ukládá

1. Ing. arch. Valovičovi, starostovi

1.1. podepsat dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství a kultuře dle přílohy předloženého materiálu

                                                                                                               Termín: 15. 7. 2024

 

2. Radě MČ Praha 10

2.1. zajistit distribuci dodatků ke zřizovacím listinám všem školám, školskému zařízení a kulturnímu domu

                                                                                               Termín: 31. 8. 2024

 

2.2.  zajistit zveřejnění dodatků zřizovacích listin v Ústředním věstníku České republiky, a to oznámením Ústřednímu věstníku České republiky

      

Termín: 30. 9. 2024

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin  V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Počarovský, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:    P10-190344/2024

Zpět na začátek usnesení