Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 1. čtvrtletí 2024

Datum přijetí: 24.6.2024
Číslo usnesení: 9/14/2024
Číslo materiálu: 13
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

 1. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 1. čtvrtletí 2024 žadateli
  TŘI, z. ú., dle důvodové zprávy předloženého materiálu
 2. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 1. čtvrtletí 2024 žadateli
  soft palm, z. s., dle důvodové zprávy předloženého materiálu
 3. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 1. čtvrtletí 2024 žadateli
  Hospic Štrasburk, o. p. s., dle důvodové zprávy předloženého materiálu
 4. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 1. čtvrtletí 2024 žadateli
  Cesta domů, z. ú., dle důvodové zprávy předloženého materiálu
 5. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 1. čtvrtletí 2024 žadateli
  Zdravotní ústav Most k domovu, z. ú., dle důvodové zprávy předloženého materiálu
 6. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče se žadateli dle bodu I.1. - I.5. tohoto usnesení ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

 

- 2 -

 

II. ukládá

 1. Ing. arch. Valovičovi, starostovi
  1. podepsat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v souladu s bodem I.1. - I.5.  tohoto usnesení

Termín: 31. 7. 2024

 

 1. Radě MČ Praha 10

2.1. zajistit realizaci poskytnutí finančních prostředků v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče v souladu s uzavřenými veřejnoprávními smlouvami o poskytnutí dotace dle bodu I.6. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 8. 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin  V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: MgA. Kašpar, místostarosta

Číslo tisku:    P10-188237/2024

Zpět na začátek usnesení